Qigong

Det kinesiska kulturarvet qigong är ett system av rörelser, kroppshållning, andningsövningar och meditation som används för hälsa, andlighet och som komplement till kampkonstövningar. Det har sina rötter i kinesisk traditionell medicin, filosofi och kampkonst som kan spåras 4000 år tillbaka i tiden. Qigong baseras på traditionell kinesisk medicin; de fem elementen, Yin-Yang teorin, ett holistiskt sätt att se på kroppen och meridiansystemet. Qigong är framförallt en metod att träna sig i att odla Jing (essensen), Qi (livsenergin) och Shen (sinnet). Övningarna utförs i stående, sittande och liggande ställningar. Det finns många sorters qigong i Kina men grundprinciperna är alltid desamma: att fokusera uppmärksamheten, korrigera kroppsställningen och reglera andningen. Qigong anses därmed kunna öka kroppens egen förmåga att bevara hälsa, bekämpa sjukdomar samt ge ett längre och lyckligare liv. 

Swimming Dragon Qigong

Syftet med Swimming dragon-övningar är föryngring och ett långt liv. Metoden är en mycket gammal qigongövning som förvärvats av taoisterna.
Rörelserna som anses påminna om en simmande drake är graciösa, sköna att utföra och lätta att lära sig. De hjälper till att sträcka ut och stärka kroppen, speciellt ryggraden, och rättar till njursystemet enligt traditionell kinesisk medicin med goda effekter på de inre organen. 

 

Anmäl dig till en kurs

Hun Yuan Qigong

Hun Yuan (Himlen och jorden) Qigong är en gammal traditionell Qigong-form som fram tills helt nyligen var hemlig och bara lärdes ut till de invigda. Den komprimerade form som undervisas i den här kursen är skapad av Stormästaren Feng Zhiqiang som ärvt traditionen från sina läromästare.

De 15 rörelserna från den ursprungliga formen förefaller enkla men erbjuder möjligheten att tillgodogöra sig energi från luften, träden och naturen; från himlen och jorden. Formen grundar sig på traditionell kinesisk medicin, kroppens meridianer och korresponderande akupunkter. Hun Yuan Qigong passar alla åldrar. 

 

Anmäl dig till en kurs

Meditation Qigong

Meditation Qigong är en introduktionskurs till avslappning av kropp, sinne och känslor genom naturliga, stilla ställningar. Eleverna lär sig olika stående, sittande och liggande meditations-ställningar. Inom Meditation Qigong strävar man efter ett meditativt tillstånd där man samtidigt är medveten vilket skapar bättre balans mellan kropp och själ. Detta leder till inre stillhet, ett naturligt energiflöde av ”qi” och ett mindre "pladdrigt" sinne. Meditation qigong passar alla åldrar. 

 

Anmäl dig till en kurs