Mei Mei är född och uppväxt i en kinesisk familj i Singapore. Redan i unga år blev hon intresserad av taoistiska former och meditation vilket ledde henne till Yoga, Taijiquan och Qigong. Som ung reste hon runt i Asien, Europa och USA för att träna med olika mästare. Hon är kunnig i många former i Yang, Chen och Wu-stilarna av Taijiquan samt flera stilar av Qigong. Hennes intresse för dessa konstformer ledde henne till djupare studier i traditionell kinesisk medicin samt indiska, japanska och kinesiska filosofier.

Genom åren har Mei Mei haft många lärare men framför allt är hon personlig lärjunge och ”indoor student” till två berömda mästare; Stormästare Yang Zhen Duo (杨振铎 1926-), en fjärde generationens arvtagare till Yang Luchan (杨露禅 1799-1872) som skapade Yang-stilen och Stormästare Feng Zhiqiang (冯志强 1928-2012) som var student till den legendariska Chen Fake samt en av Kinas mest respekterade mästare i Chen-stil Taijiquan och Qigong.


Sedan bildandet av Yang Family Tai Chi Chuan Association i Seattle 1998 har Mei Mei varit aktiv som Vice President och Director for European Affairs. Hon sitter även i organisationens domar och rankningskommittee. Från och med 2016 har hon blivit antagen till föreningens styrelse. Hennes engagemang och arbete inom föreningen hjälper Yang Family Taijiquan att växa och utvecklas. Hon bor och verkar nu i Stockholm där hon etablerade Taiji & Qigong Center år 1986. Hon håller avancerade, medelavancerade och nybörjarkurser i både Yang och Chen stil, inklusive svärd (Jian), sabel (Dao) och ”push hands”. Hon lär även ut olika former av Qigong inklusive Hun Yuan, Swimming Dragon och Meditation.  Varje år håller hon sommarseminarier där även internationella studenter deltar samt reser i Europa och Nordamerika för att hålla kurser.


Mei Mei fortsätter att studera, träna och utveckla Taijiquan. Hennes passion för att instruera och dela med sig av sina omfattande erfarenheter är ett livslångt åtagande till denna konstform av självutveckling och medvetenhet.

Om Mei Mei